B-appy, hoe gaat het daar eigenlijk mee?

Binnen het e-lvb wordt b-appy nu actief en met enthousiasme ingezet. 

We werken ondertussen aan de voorwaarden zoals een passende organisatievorm en op inhoud een helpdesk, training en gids zodat een duurzame implementatie van B-appy buiten Alliade, Ambiq en ASVZ goed te verantwoorden en verwezenlijken is. Dat kost tijd.

Want een mooie werkende app is prachtig maar duurzame inzet staat of valt met motivatie, tijd, aandacht en inbedding in de organisatie en het werk  van begeleiders. Dat geldt zo voor alle nieuwe interventies en methoden waarvan het gebruik en effect nog niet door de gebruikers zelf ervaren is.

Ondertussen zijn er mooie artikelen over B-appy verschenen. Daarmee houden we jullie graag op de hoogte.. Het laatste artikel komt  uit Tijdschift voor Orthopedagogiek van april 2024. Veel leesplezier.! 

172238-Tijdschrift-Orthopedagogiek-2-2024-BNW-Mark-Vervuurt

Interesse of wil je onderzoek doen naar inzet B-appy?  Neem Contact op voor mogelijkheden.