Samenwerking

Effectieve hulpverlening is altijd een samenwerking. Wij geven antwoord op de hulpvraag van onze cliënt, samen in het e-lvb. We werken samen om ons aanbod daar naadloos op af te stemmen en de best mogelijke hulp te bieden. Wij staan open voor samenwerking met nieuwe partijen. Wilt u deelnemen in het e-lvb? Daar gaan we graag over in gesprek. Neem contact met ons op.

Lees onze flyer e-lvb over deze samenwerking en de mogelijkheid om deel te nemen!

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud en van licht tot zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969 en sinds die tijd is gebouwd aan een sterk, betrouwbaar fundament van kennis en ervaring.

Waarom ASVZ een partij is van e-lvb

In het e-lvb vinden we een mooie bundeling van inhoudelijke kennis op gebied van de doelgroep en op het gebied van e-health. Zo kunnen we passend en actueel antwoord geven op de veeleisende vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Samenwerken met een gelijkgezind doel werkt!

Contact bij ASVZ

Mark Vervuurt
mvervuurt@asvz.nl

Ambiq

Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.

Waarom Ambiq een partij is van e-lvb

We spreken dezelfde taal en zitten in onze visie behoorlijk op dezelfde lijn. We vinden elkaar altijd in een gezamenlijk doel: de hulpverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Contact bij Ambiq

Alliade

De hulpverlening van Reik en Talant aan kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking is samengebracht in Alliade Opgroeien & Opvoeden. Met Alliade Opvoeden & Opgroeien helpen we kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en hun gezin bij ontwikkelen, opgroeien en opvoeden als dit niet vanzelf gaat.

Waarom Alliade een partij is van e-lvb

Naast de professionals worden ook cliënten betrokken bij ontwikkelingen. Alleen als we samenwerken met de doelgroep kunnen we iets maken dat echt aansluit op hun wensen. De bestaande papieren middelen zijn heel talig, maar we verzamelen alles wat er is en gaan van daaruit de vertaalslag maken naar toegankelijke online programma’s en tools.

Contact bij Alliade