Samenwerking

Effectieve hulpverlening is altijd een samenwerking. Wij geven antwoord op de hulpvraag van onze cliënt, samen in het e-lvb. We werken samen om ons aanbod daar naadloos op af te stemmen en de best mogelijke hulp te bieden. Wij staan open voor samenwerking met nieuwe partijen. Wilt u deelnemen in het e-lvb? Daar gaan we graag over in gesprek. Neem contact met ons op.

Lees onze nieuwe folder over deze samenwerking en de mogelijkheid om deel te nemen!

Reik

Het expertisecentrum in Friesland en Groningen voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Reik biedt ondersteuning bij wonen en werken, hulp bij opgroeien en opvoeden, training en behandeling.

Waarom Reik een partij is van e-lvb

Naast de professionals worden ook cliënten betrokken bij ontwikkelingen. Alleen als we samenwerken met de doelgroep kunnen we iets maken dat echt aansluit op hun wensen. De bestaande papieren middelen zijn heel talig, maar we verzamelen alles wat er is en gaan van daaruit de vertaalslag maken naar toegankelijke online programma’s en tools.

Contact bij Reik

Rick Zondervan
r.zondervan@reik.nl

Jouw Omgeving

Jouw Omgeving is hét platform voor innovatieve effectieve online hulp

Waarom Jouw Omgeving een partij is van e-lvb

Door deze samenwerkingsovereenkomst is financieel meer mogelijk, en we benutten ook de beschikbare tijd, expertise en energie beter. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen in een samenwerkingsverband. Bovendien kunnen we samen onderzoeks- en projectaanvragen doen en voorkomen we dat partijen afzonderlijk het wiel opnieuw uitvinden.

Contact bij Jouw Omgeving

Robbert Slotman
rslotman@jouwomgeving.nl

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud en van licht tot zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969 en sinds die tijd is gebouwd aan een sterk, betrouwbaar fundament van kennis en ervaring.

Waarom ASVZ een partij is van e-lvb

In het e-lvb vinden we een mooie bundeling van inhoudelijke kennis op gebied van de doelgroep en op het gebied van e-health. Zo kunnen we passend en actueel antwoord geven op de veeleisende vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Samenwerken met een gelijkgezind doel werkt!

Contact bij ASVZ

Mark Vervuurt
mvervuurt@asvz.nl

Ambiq

Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.

Waarom Ambiq een partij is van e-lvb

We spreken dezelfde taal en zitten in onze visie behoorlijk op dezelfde lijn. We vinden elkaar altijd in een gezamenlijk doel: de hulpverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Contact bij Ambiq

Martijn Wesseling
m.wesseling@ambiq.nl