B-Appy

B-Appy is een app waarmee je inzicht krijgt in je gezondheid. Met je begeleider kun je door B-Appy daar zo zelfstandig mogelijk stappen in zetten, met heldere haalbare doelen en een totaalplaatje van de voortgang.

Het model van Machteld Huber van Insititute for Positive Health (IPH) is de onderlegger van de app.

B-Appy

Probleem

Tijdens de hackathon hebben we cliënten geïnterviewd en daaruit bleek dat cliënten hun gezondheid erg belangrijk vonden. Driekwart gaf aan stappen te willen maken in het verbeteren van hun gezondheid en dit ook al heeft geprobeerd. Vaak lukt het echter niet, omdat het moeilijk is om concrete stappen te bedenken en te maken. De probleemstelling was dan ook ‘Cliënten raken gefrustreerd, omdat het niet lukt om negatieve patronen rondom gezondheid te doorbreken.’

Oplossing

Cliënten geven aan dat ze graag bij hun doelen geholpen willen worden door iemand die altijd beschikbaar is. Ze willen haalbare doelen en acties die ze zelf kunnen kiezen. Ook willen ze zien wat ze al hebben bereikt. Zo ontstond B-Appy: een app waarmee je inzicht krijgt in je gezondheid en daar, samen met je begeleider, zo zelfstandig mogelijk stappen in kunt zetten met heldere haalbare doelen en een totaalplaatje van de voortgang.”

Resultaat

Cliënten zullen zich gesteund gaan voelen met B-Appy. Momenteel krijgt de ontwikkeling vorm samen met serious game maker Klare Koek.

Mark Vervuurt: “Intensief in korte tijd op resultaat samenwerken met verschillende disciplines werkt! Je ziet het groeien. Voor gebruikers leidt het tot een beloftevolle app om de gezondheid van cliënten met een LVB gedegen en passend te verbeteren! In deze korte tijd hebben we veel verbindingen met externen gelegd die ons gaan helpen bij de verdere ontwikkeling.”

Media