Maak kennis met B-Appy

Met de app B-appy kunnen mensen van 16 jaar en ouder met een licht verstandelijk beperking (LVB) werken aan een betere gezondheid. Expertisenetwerk e-lvb heeft deze app samen met ervaringsdeskundigen, professionals die werken met mensen met een LVB en het Institute for Positive Health (IPH) ontwikkeld. Aandacht voor de gezondheid voor mensen met een LVB is namelijk van groot belang. Op dinsdag 10 mei 2022 wordt de app gelanceerd en jij kunt daarbij zijn.

icon-foreground

Werken aan gezondheid

Het expertisenetwerk e-lvb is een samenwerkingsverband van Ambiq, Alliade en ASVZ. Zij hebben als doel om met de mogelijkheden van e-health het welzijn van mensen met een LVB te vergroten. Tijdens een hackathon* zijn cliënten en begeleiders geïnterviewd en daaruit bleek dat cliënten hun gezondheid erg belangrijk vonden. Driekwart gaf aan stappen te willen maken in het verbeteren van hun gezondheid en heeft dit ook al geprobeerd. Dit lukte vaak niet, omdat het moeilijk is om concrete, haalbare stappen te bedenken en te maken. Met de probleemstelling ‘Cliënten raken gefrustreerd, omdat het niet lukt om negatieve patronen rondom gezondheid te doorbreken.’ is e-lvb aan de slag gegaan.

B-Appy2

Haalbare doelen

Cliënten gaven aan dat ze graag bij hun doelen geholpen willen worden door iemand die altijd beschikbaar is. Ze willen concrete acties die ze zelf kunnen kiezen. Ook willen ze zien wat ze al hebben bereikt. Zo ontstond B-Appy: een app waarmee je inzicht krijgt in je gezondheid en daar, samen met je begeleider of andere betrokkenen, zo zelfstandig mogelijk stappen in kunt zetten met concrete acties en een totaalplaatje van de voortgang. B-appy is gebaseerd op het model van Machteld Huber van Insititute for Positive Health (IPH). Daarmee is de app ook onderscheidend van andere hulpmiddelen en apps om gezondheid of leefstijl te verbeteren. Die richten zich vaak op deelgebieden van gezondheid zoals bijvoorbeeld óf bewegen óf gezond eten óf slapen óf ontspannen. B-Appy richt zich op lichaam, gevoel en gedachten, zinvol leven, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. De app is interactief, visueel aantrekkelijk en eenvoudig in gebruik.

En hoe verder?

We verwachten in de loop van 2023 B-appy aan te kunnen gaan bieden buiten het e-lvb.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om B-appy voor jouw doelgroep of organisatie in te zetten. Mail dan naar info@e-lvb.nl 


* een kort en intensief traject waarin allerlei partijen met elkaar ideeën uitwerken voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking

Projecten in dit bericht

B-Appy