Op een uitdagende manier gezondheid verbeteren

Silvia Gerdes werkt bijna tien jaar bij Ambiq als psychomotorisch therapeut. Naast deze baan heeft ze een eigen bedrijf als leefstijlcoach. Door deze combinatie weten collega’s en cliënten haar goed te vinden met uiteenlopende vragen of leefstijl. Zo werd ze ook betrokken bij de ontwikkeling van B-Appy, een app die mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) op een aansprekende en verantwoorde manier helpt zich beter te voelen.

Tijdens de VG Hackathon is het idee voor de app B-Appy tot stand gekomen. Silvia licht toe: “Cliënten vinden hun gezondheid erg belangrijk. Ze willen stappen maken in het verbeteren van hun gezondheid en dit hebben ze ook geprobeerd. Maar vaak lukt dit niet, omdat het voor cliënten moeilijk is om concrete stappen te bedenken en maken.”

“Met B-Appy krijgen cliënten inzicht in hun gezondheid. Zij kunnen, samen met hun begeleiders, door B-Appy zelfstandig stappen zetten, met heldere doelen en een totaalplaatje voor de voortgang. Eigen regie is daarbij leidend, positieve gezondheid is de onderlegger. Er zijn zes domeinen: lichaam, gevoelens en gedachten, zinvol leven, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven.”


Deelname expertteam

Silvia neemt deel in het expertteam rondom B-Appy. Ze geeft inhoudelijk advies over onder andere leefstijl en het domein gevoelens/gedachten. Als expert is het belangrijk dat de informatie klopt en actueel is: ze werken dan ook op basis van de laatst bekende evidence-based informatie.

“We lezen mee met elkaar. Zo houden we elkaar scherp. Ik vind het zinvol om hieraan deel te nemen. Ik kwam erachter dat ik vaak benaderd werd door collega’s met leefstijlvragen. Leefstijl is echt een thema voor onze doelgroep. Denk aan overgewicht, stress, prikkels en burn-out. De LVB-doelgroep vraagt echter een andere manier van communiceren. Zij volgens moeilijker lijstjes, maar zijn meer gebaat bij bijvoorbeeld een gaming-variant. Hen handvaten geven om verder te kunnen is een van de redenen waarom ik meedoe aan het expertteam.”

Hoe werkt de app?

Silvia legt uit: “Allereerst zien cliënten een overzicht van alle onderwerpen, waaruit ze een onderwerp kunnen kiezen. Per onderwerp stellen ze doelen om te bereiken. Dit doen ze aan de hand van een coach. Die coach kunnen ze ook zelf kiezen: hebben ze liever een oma, vriend/vriendin, professor of generaal? Dat ligt aan wat het beste bij hun past. Uit de gestelde doelen komen acties om de juiste stappen naar die doelen te zetten. Het gaat erom dat concrete informatie gemakkelijk behapbaar is, en dat dit omgezet wordt in gedragsverandering die ze kunnen blijven volhouden. Zo kunnen ze zogenoemde B-coins verdienen om hun eigen online omgeving uit te breiden.” Volgens Silvia worden cliënten niet overladen met informatie, maar worden ze gaandeweg steeds meer geprikkeld om spelvormen te doen, te oefenen en instructievideo’s te bekijken. De ontwikkelaars testen de app ook continu bij de doelgroep. “Ik heb zin om met B-Appy aan de slag te gaan als het af is. Juist omdat de app niet belerend, maar motiverend is, zie ik er succes in. Het zou mooi zijn als er een mindset van ‘Leuk, ik mag B-Appy weer gebruiken’ komt. Ook begeleiders kunnen zelf nieuwe informatie ontdekken. Dat geeft enthousiasme. We zijn allemaal mens en we hebben allemaal wat te ontdekken.”

Over het E-LVB

De app is nog volop in ontwikkeling. Het e-lvb ontwikkelt B-Appy samen met cliënten, betrokkenen, ontwikkelaar Klare Koek en Jouw Omgeving. Zorgorganisaties Ambiq, ASVZ en Reik werken met Jouw Omgeving samen in het expertisenetwerk e-health LVB (afgekort e-lvb). Daar bundelen ze hun krachten om blended hulpverlening voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking te optimaliseren. Het expertisenetwerk e-lvb zet in op een duurzame samenwerking. Het is geen gesloten bolwerk; andere partijen kunnen aanhaken.

Project in dit bericht

B-Appy