Nieuwe animatie werken in Jouw Omgeving

Het expertisenetwerk e-lvb heeft samen met Jouw Omgeving een animatie laten maken om te laten zien hoe je in Jouw Omgeving samenwerkt.

Deze video laat kort en duidelijk laat zien hoe cliënt, hulpverlener en naasten online samen kunnen werken. Dat uit zich in gemakkelijk informatie uitwisselen, samenwerken aan doelen met betrokkenen en inzet van interactieve online hulpmiddelen voor de behandeling.  

Jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek. Kijk voor meer informatie verder op deze website!